Türkçe

Türkçe dersi hayatımızın her alanında kullandığımız bir içeriğe sahiptir. Dinleme, okuma, yazma, kendini yazılı veya sözlü ifade edebilme becerilerini dil bilgisi kuralları çerçevesinde öğretmek temel prensiplerimiz arasındadır. Öğrencilerimizin okuduğunu/izlediğini günümüz koşullarıyla değerlendirme, sorgulama ve analiz etme yetisini kazandırmak ve sanatsal metinlerle bunları zenginleştirmek görevlerimiz arasındadır.

 

Dersimizin Amaçları:

 

 

  1. Dilimizi sevdirmek ve Türkçemizin güzelliklerini öğretmek,
  2. Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, düzgün diksiyonla konuşmalarını sağlamak,
  3. Zengin kelime dağarcığına sahip olmalarını sağlamak,
  4. Soyut düşünme becerilerini kazandırmak,
  5. Deyimler ve atasözlerini kurdukları cümlelerde kullanmalarını sağlarken bir sözcüğün birden fazla anlama gelebileceğini öğretmek,
  6. Gazete, dergi, müzik, film, tiyatro vb. kaynaklardan yararlanarak öğrencilerimizin bilimsel, eleştirel, yaratıcı düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamak,
  7. Öğrencilerimizin sanata, edebiyata karşı estetik zevklerini geliştirmek,
  8. Yazar ve şairleri tanıtmak,
  9. Karikatür yorumlama ve öyküleştirme çalışmalarını dramatize ederek zenginleştirmek,
  10. Temel aldığımız konulardan biri de öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır.