Türk Dili ve Edebiyatı

Dil duygu, düşünce ve isteklerin karşı tarafa aktarılmasını sağlayan bir iletişim aracıdır. Kültür de dil aracılığıyla nesilden nesile aktarılmaktadır. Bireyin kendini ifade edebilmesi ve kültürünü sonraki nesillere aktarabilmesi için dilini doğru kullanması gerekmektedir. Bu nedenle Türk Dili ve Edebiyatı dersi dil kısmında öğrencilerimize anadilinin özellikleri doğru bir şekilde öğretilerek, öğrendiklerini eksiksiz ve etkili bir biçimde kullanması hedeflenir. Edebiyat kısmında ise tarihi gelişim boyunca ortaya çıkan edebi ürünler ve bunların yazarlarını tanıyan; kültürel ve sosyal anlamda donanımlı; okuyan, yorumlayan, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Türk Dili ve Edebiyat Dersinin Amaçları

  • Dilin rolünü, önemini ve iletişim aracı olarak işlevlerini kavratmak,
  • Dil-Kültür ilişkisini kavratmak,
  • Dil bilgisi kurallarını doğru uygulama becerisi kazandırmak,
  • Dil ve Edebiyat ilişkisini kavratmak,
  • Türkçenin, tarihi  akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili haline geldiğini kavratmak,
  • Edebiyatın dil ile gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak,
  • Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek,
  • Okuma, anlama ve yorumlama zevki ve alışkanlığını kazandırmak.
 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //