Sosyal Bilgiler

     Sosyal bilgiler dersi, öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp, sosyal yönlerinin gelişmesinde başrol oynamaktadır. Öğrencilere vatandaşlık yeterlilikleri kazandıran, birlik beraberlik duyguları aşılayan, toplum yararı, mantıklı karar verme gibi temel yetileri hedefleyen önemli bir derstir. En önemli amaçlarından birisi de, bireylere toplumsal kişilik kazandırmaktır. Bunun için görev ve sorumluluklarını bilen, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek hedeflenir. Bunun için de toplumsal çevreye uyum esastır. Bunları davranışa dönüştüren, eleştirel bakabilen, yaratıcı düşünen, sorun çözme becerisi gelişmiş kişiler yetiştirmek temel hedeflerdendir.

     Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş, laik, demokratik, tarih bilincine sahip; çevre ve doğa bilinci olan hoşgörülü, açık görüşlü, üretken bireyler yetiştirmek amaçlanır. Sosyal bilgiler dersi işlenirken neden sonuç ilişkisi gözetilerek, farklı yöntem teknikler ile kalıcı, anlaşılır ve eğlenceli hale getirilmektedir. Ölçme değerlendirme yapılırken ezber bilgi ölçmek yerine yorum yapmaya, açık görüş geliştirmeye yönelik farklı soru tarzları kullanılmaktadır.

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //