Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik danışmanlık

 

Atael Koleji Rehberlik Birimi; öğrencilerinin, kendini tanıyan, iletişim becerilerine sahip, çevresine karşı duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı düşünme becerisine sahip bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Farkındalık sağlama ve kendini gerçekleştirme ilkelerini benimseyen birimimiz, öğrencilerin kendi başlarına yapabilirliklerini artırmak için de sorumluluk kazandırma çalışmalarını temel olarak almaktadır.

Öğrencimizin eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı unsuru olan rehberlik hizmetlerinden yararlanması;

 

 • Kendini tanıması,
 • Olumlu benlik algısı kazanması,
 • Problemlerle baş etme becerisi oluşturması,
 • Çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması açısından çok önemlidir.

 

Rehberlik birimi;

Öğrenciyi merkeze alan ve onun maksimum yararını gözeterek hareket eden rehberlik servisinin uzun vadedeki en önemli hedefi; öğrencinin mutlu, sağlıklı, uyumlu ve hedeflerine sağlam adımlarla ulaşmış bir birey olarak gelişmelerine destek olmaktır.

 • Okul içinde öğrencimize; okul dışında da öğrenci ile yakından ilgili herkesle iş birliği içinde olarak destek verir.  
 • Öğrencilerimizin sorun çözme becerilerinin gelişmesine destek olur.
 • Fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların büyümeden aşılmasını için çalışmalar yapar.
 • Öğrencinin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri tespit eder,
 • Öğrencinin karşılaştığı güçlüklerin, soruna dönüşmemesi için önleyici destek çalışmaları yapar,
 • Sorunun çözümüne yönelik öğrenci ile velisine rehberlik ve yönlendirme yapar,
 • Öğrencilerin, kendini tanıyan, doğru kararlar verebilen, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, özgüvenli ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlar.

Bütün bunları gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı göstererek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek yapar.

 

Atael Koleji Rehberlik Birimi’nde Öğrenciler İçin Yapılan Çalışmalar

 • Öğrenci gelişiminin izlenmesi 
 • Eğitsel rehberlik
 • Mesleki rehberlik 
 • Grup rehberliği
 • Bireysel danışma
 • Ders durumları
 • Sınav kaygısı
 • Aile ile ilgili konular
 • Arkadaş ilişkileri
 • Ergenlik dönemi    
 • Öğrenci tanıma çalışmaları
 • Okula uyum süreci çalışmaları
 • Öğrenci başarısını artırıcı çalışmalar
 • Anaokulu öğrencilerimizin ilkokula hazır olup olmalarını tespit etmek amacıyla okul olgunluğu ölçeklerin uygulanması.
 • Öğrenci durumunun saptanmasına yönelik ölçme araçlarının uygulanması
 • Seminerler
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Akran Zorbalığı
 • Stres Yönetimi
 • Öfke kontrolü

Velilerimiz İçin Yapılan Çalışmalar

 • Bireysel veli görüşmeleri
 • Öğrencinin genel durumunun (ders başarısı ve davranış) takip edilmesi
 • Seminerler
 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //