Matematik

ATAEL MATEMATİKÇİLERİ OLARAK BİZLER;

 

Dinamik öğretmen kadromuzla, öğrenci merkezli eğitim öğretim anlayışıyla, bireysel farklılıkların bilincinde olarak, eğlenerek, yaparak, uygulayarak, matematiği severek ve sevdirerek öğrencilerimizin;

Problem çözme ve alıştırma yapma alışkanlıklarını güçlendirmeyi,

Bilgiye ulaşma, bilgiyi doğru kullanma, araştırma yapabilme becerilerini pekiştirmeyi,

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmelerini ve bunları günlük yaşamda da kullanabilmelerini,

Hayatta karşılaşılan günlük yaşam problemlerini matematik ile çözebilmelerini,

Soran, sorgulayan, mücadele eden, peşini bırakmayan, sorumluluk sahibi, güçlü kişilikli bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.