Eğitim Programımız

Akademik Gelişim Programımız

Çocuklar, keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenmeye merak duyarlar. Bu merakın doğru yönlendirilmesi gelecek nesillerle beraber toplumumuzun ve dünyanın gelişmesi için büyük önem taşır. Öğrencilerimizin keşif meraklarını doğru yönlendirmek için onlara sıcak ve kucaklayıcı bir ortam yaratmayı amaçladık. Öğrencilerimizi sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilkokula hazırlamak amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda;

 • merak ve keşfetme isteği olan,
 • araştırmacı,
 • özgür düşünebilen,
 • sorgulayabilen,
 • kendini rahat ifade edebilen,
 • tartışabilen,
 • paylaşımcı,
 • kendi kültürünü iyi bilen,
 • yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen,
 • işbirliğine açık bireyler olma,

temelleri üzerine tasarlanmıştır.

 

 

Eğitim programımızda tek bir yaklaşıma bağlı kalmaksızın çocuklarımızın gelişim ve yaş özelliklerini dikkate alarak, Projeye Dayalı Öğrenme, GEMS, KLAX, Bankstreet, High Scope, Math Their Way, Regio Emilia, Einstein, Montessori gibi çağdaş eğitim modellerinden hedefimize ulaştıracak uygulamalar alınmaktadır. Bu uygulamalarla toplumumuzun ihtiyaçları ve kültürünün bütünleştirildiği bir eğitim modeli işe koşulmaktadır.

Atael Zenginleştirilmiş Eğitim Programları kapsamında üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik okulumuza özgün etkinlikler ve çalışmalar yapılmaktadır.

 

Davranış Gelişimi

Atael Anaokulunda Davranış Gelişimi,  Rehberlik Birimi önderliğinde öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte yürütülmektedir.

Öğrenciyi merkeze alan ve onun maksimum yararını gözeterek hareket eden rehberlik biriminin uzun vadedeki en önemli hedefi; öğrencinin mutlu, sağlıklı, uyumlu ve hedeflerine sağlam adımlarla ulaşmış bir birey olarak gelişmelerine destek olmaktır.

 • Okul içinde öğrencimize, okul dışında da öğrenci ile yakından ilgili herkese iş birliği içinde destek verilir.
 • Fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların büyümeden aşılması için çalışmalar yapılır.
 • Öğrencinin gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak karşılaştıkları güçlükler tespit edilir.
 • Öğrencinin karşılaştığı güçlüklerin, soruna dönüşmemesi için önleyici destek çalışmaları yapılır.
 • Sorunun çözümüne yönelik öğrenci ile velisine rehberlik ve yönlendirme yapılır. Bütün bunları gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı göstererek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek yapılır.

Anaokulu Branş Etkinlikleri

Atael Koleji Anaokulu aynı zamanda çocukların her birinde var olan ve geliştirilmeyi bekleyen performanslarını, her bir çocuğun bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, ulaşabilecekleri en üst düzeye çıkaran bir performans okuludur.

Bu doğrultuda çocuklarımız her bir alanda uzman branş öğretmenleri tarafından hazırlanan aktivitelerle karşılaşmakta ve performanslarını geliştirmeye devam etmektedirler.

 

İngilizce Eğitim Programı

 Atael Koleji Cambridge uluslararası müfredatı ile ikinci dili İngilizce olan öğrencilere yönelik (ESL) programı birleştirerek anasınıfından liseye kadar öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim sağlar. 

Öğrencilerimizin dilde yeterlilik seviyelerine gelmeleri için gerekli olan ders içi kazanımlar, uluslararası bağlamda tanınmış Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak verilir. 

İngilizce derslerimiz öğrencilerimizin İngilizce dilini genel eğitimlerinin bir parçası olarak doğal bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olan bütünsel bir yaklaşım (a whole-child holistic approach) takip eder.

İngilizce derslerimizin yöntem bilimi , geniş yelpazede okul öncesi çocukların yaş gruplarına uygun farklı aktivitelerle ve içeriklerle desteklenerek görsel,işitsel ve kinestetik gibi tüm öğrenme stillerine (Multiple Intelligences) hitap edecek şekilde oluşturulmuştur. 

Eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği, iletişim ve sosyal beceriler gibi öğrencilerimizin gelecek kariyerine katkıda bulunacak 21.yüzyıl becerileri (21st century skills) ve ses bilgisi (Phonics) çalışmaları varolan müfredata entegre edilmiştir.

Anasınıfından liseye kadar sınıflar arası sarmal bir yapıda ilerleyen İngilizce eğitim programımızın temelleri okul öncesi derslerimizde atılır ve öğrencilerimiz ilkokula hazırlanır.

 

 Atael Eğitimcileri Diyor ki... EY BÜYÜK ATATÜRK; Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, Yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır. //