Atamıza Andımız

EY BÜYÜK ATATÜRK!

 

Atael Öğretmenleri olarak söz veriyoruz ki, yeni nesilleri, Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri ve eğitimcileri olarak, bizler yetiştireceğiz ve yeni nesil bizlerin eseri olacaktır.

 

 

 

EY BÜYÜK ATATÜRK; 

 

ATAEL Öğrencileri olarak söz veriyoruz ki;

 

  • Cumhuriyetçilik İlkesine bağlı olarak, cumhuriyetimize sahip çıkacağız, onu koruyup ve yücelteceğiz.
  • Milliyetçilik İlkesine bağlı olarak, ülkesini, vatanını ve diğer tüm milletleri seven, ortak değerin insan olduğunu bilen, birlik ve beraberlikle hareket ederek tüm zorlukların üstesinden gelebilen bireyler olacağız.
  • Halkçılık İlkesine bağlı olarak, milli egemenliğin ve refahın önemini bilerek ve toplumsal kalkınmayı amaçlayarak hiçbir zorluktan kaçınmadan el ele vererek çalışacağız.
  • Laiklik İlkesine bağlı olarak, dünyanın işleyişini akla ve mantığa dayandırarak yürütmenin önemini bilecek ve insan inançlarına saygılı olacağız.
  • Devletçilik İlkesine bağlı olarak, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı amaç edinip üreten bireyler olarak kendimizi geliştireceğiz.
  • İnkılâpçılık İlkesine bağlı olarak, gücümüzü akıl, bilim ve teknoloji üçlüsünden alarak, çağdaşlaşmanın sürekli olarak gelişmek demek olduğu bilinciyle, çağın üstüne çıkmak için daima kendimizi yenileyeceğiz.